Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekt „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych”

Projekt „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” nr RPLD.09.02.01-10-C002/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

Celem projektu jest rozwój usług medyczno-opiekuńczych oraz poprawa dostępu i wzrost jakości świadczonych usług na terenie powiatu tomaszowskiego. W ramach projektu realizowane usługi przyczyniające się do zwiększenia samodzielności osób niesamodzielnych lub zależnych, jak również działania przyczyniające się do poprawy dostępności jak i jakości usług społecznych, w tym:

 • Opieka całodzienna w Domu Dziennego Pobytu
 • Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze
 • Usługi asystenckie
 • Wsparcie dla opiekunów faktycznych i rodzin osób niesamodzielnych
 • Kluby Seniora
 • Wsparcie społeczne
 • Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
 • Porady prawne i psychologiczne
 • Wsparcie Bezpieczny Senior
 • Praca socjalna realizowana przez pracowników socjalnych

Główne planowane efekty to:

 • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 66
 • Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu – 29
 • Liczba godzin zajęć dla osób z otoczenia osób niesamodzielnych objętych wsparciem w projekcie – 780 osób
 • Liczba osób, które skorzystały z wypożyczalni sprzętu w projekcie – 85 osób
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które opuściły opiekę instytucjonalną na rzecz usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w programie – 32 osoby
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 876 osób
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie – 74 osoby
 • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych - 75

Dofinansowanie projektu z UE: 3 940 218,34 zł

Łączna wartość projektu: 4 635 550,99 zł

Projekt realizowany jest w okresie od 1 maja 2018 r. do 28 lutego 2021 r.

REKRUTACJA

Rekrutacja do projektu prowadzona jest od maja 2018 roku.
Chęć udziału w projekcie należy zgłaszać osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30
pod adresem:
ul. Cekanowska 5
97 – 200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 44 726 67 44

lub w Biurze projektu
ul. Św. Antoniego 55
tel. 690 428 134

lub u Partnerów projektu.

AKTUALNOŚCI:

Harmonogram - działania Związek Emerytów III 2019 rok

Utworzono dnia 11.03.2019
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie Rodzaj wsparcia Data Godziny Adres realizacji wsparcia Warsztaty...
czytaj dalej... na temat: Harmonogram - działania Związek Emerytów III 2019 rok

Harmonogram - warsztaty gmina III 2019 rok

Utworzono dnia 05.03.2019
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie Rodzaj wsparcia Data Godziny Adres realizacji wsparcia Zadanie 8 Kluby Seniora - Gmina Tomaszów...
czytaj dalej... na temat: Harmonogram - warsztaty gmina III 2019 rok

Harmonogram - zajęcia ruchowe i basen III 2019 rok

Utworzono dnia 05.03.2019

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie Rodzaj wsparcia Data Godziny Adres realizacji wsparcia Zadanie 7 Zajęcia ruchowe...

czytaj dalej... na temat: Harmonogram - zajęcia ruchowe i basen III 2019 rok

Harmonogram - zajęcia ruchowe i basen III 2019 rok

Utworzono dnia 25.02.2019
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie Rodzaj wsparcia Data Godziny Adres realizacji wsparcia Zadanie 7 Zajęcia ruchowe...
czytaj dalej... na temat: Harmonogram - zajęcia ruchowe i basen III 2019 rok

Harmonogram - porady PCPR II-III 2019 rok

Utworzono dnia 20.02.2019
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie Rodzaj wsparcia Data Godziny Adres realizacji wsparcia Zadanie 11 Porady...
czytaj dalej... na temat: Harmonogram - porady PCPR II-III 2019 rok

Harmonogram - warsztaty gmina II 2019 rok

Utworzono dnia 20.02.2019
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie Rodzaj wsparcia Data Godziny Adres realizacji wsparcia Zadanie 8 Kluby Seniora - Gmina Tomaszów...
czytaj dalej... na temat: Harmonogram - warsztaty gmina II 2019 rok

ZAŁĄCZNIKI:

								

Regulamin projektu TCUS

Utworzono dnia 19.11.2018, 14:10

Formularz rekrutacyjny TCUS

Utworzono dnia 18.09.2018, 14:30

Plakat promocyjny TCUS

Utworzono dnia 03.10.2018, 12:03

Informacja o projekcie Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych

Utworzono dnia 11.07.2018, 15:04

Regulamin Wypożyczalni Sprzętu Pierwszej Potrzeby

Utworzono dnia 23.11.2018, 11:57