Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekt „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych”

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim w partnerstwie z Powiatem  Tomaszowskim / Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Gminą Tomaszów Mazowiecki / Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim, Fundacją NU-MED, Krajowym Stowarzyszeniem Seniorów „Pasja”, Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim w okresie 01.05.2018 – 28.02.2021  realizuję projekt pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

Celem projektu jest rozwój usług medyczno – opiekuńczych oraz poprawa dostępu i wzrost jakości świadczonych usług na terenie powiatu tomaszowskiego. Działania przyczynią się do poprawy dostępności jak i jakości usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne osób niesamodzielnych, z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów faktycznych i rodzin.
W ramach projektu zostanie wyremontowany i wyposażony Dom dziennego pobytu w Tomaszowie Mazowieckim, w którym seniorzy będą mieli zagwarantowaną opiekę terapeutyczną i medyczną, wyżywienie jak również liczne zajęcia, w tym: rehabilitacyjne, plastyczne, muzyczne, ruchowe. Z pozyskanych środków sfinansowane zostanie zatrudnienie opiekunek i asystentów dla kilkunastu seniorów zamieszkujących zarówno na terenie miasta jak i gminy potrzebujących pomocy. W Tomaszowie powstanie nowy Klub Seniora, w którego ofercie będzie można znaleźć warsztaty: muzyczne, teatralne, florystyczne, kulinarne, rękodzieła, zajęcia ruchowe, spotkania z zakresu bezpieczeństwa oraz edukacji zdrowotnej jak również wyjazdy kulturalne do teatru czy kina ale też na basen. Projekt przewiduje też różnorodne wsparcie dla osób sprawujących opiekę nad osobami chorymi czy niepełnosprawnymi. Będą one mogły skorzystać z warsztatów poszerzających ich wiedzę i wspierających ich w tym trudnym zadaniu. Na terenie gminy, w świetlicach wiejskich, zostaną zorganizowane zajęcia kulturalne z zakresu rękodzieła, florystyki, czy zajęcia muzyczne oraz ruchowe. Uczestnikom, w razie potrzeby, zostanie zapewniony transport na powyższe zajęcia. W Starostwie Powiatowym będą świadczone bezpłatne porady prawne i psychologiczne. Do dyspozycji osób potrzebujących pozostaną również utworzone i wyposażone wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego, w tym łóżek, rowerków rehabilitacyjnych i magnetycznych, foteli geriatrycznych, torów do chodzenia, drabinek do łóżka, sprzętu dla osób niedowidzących jak również drobnego sprzętu pierwszej potrzeby dla osób niesamodzielnych (balkoniki, kule, materace przeciwodleżynowe, krzesła prysznicowe itp). W projekcie przewidziano też zakup tzw. „przycisków sos” zapewniających bezpieczeństwo osobom, które nie opuszczają miejsca swojego zamieszkania, a nagle mogą potrzebować pomocy.

Na powyższy cel pozyskano dofinasowanie w wysokości 4 171 956,89 zł, a ogólna wartość projektu wynosi 4 635 550,99 zł.

AKTUALNOŚCI:

Szczegółowy harmonogram - zajęcia ruchowe VIII 2018 r.

Utworzono dnia 18.09.2018

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie, Zadanie 7 - Zajęcia ruchowe.

czytaj dalej... na temat: Szczegółowy harmonogram - zajęcia ruchowe VIII 2018 r.

Szczegółowy harmonogram - zajęcia ruchowe IX 2018 r.

Utworzono dnia 18.09.2018
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie Rodzaj wsparcia Data Godziny Adres realizacji wsparcia Zadanie 7 Zajęcia...
czytaj dalej... na temat: Szczegółowy harmonogram - zajęcia ruchowe IX 2018 r.

Szczegółowy harmonogram - działania Związku Emerytów IX 2018 r.

Utworzono dnia 18.09.2018

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie   Rodzaj wsparcia Data Godziny Adres realizacji wsparcia Warsztaty muzyczne 18.09.2018 10:00 –...

czytaj dalej... na temat: Szczegółowy harmonogram - działania Związku Emerytów IX 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Formularz rekrutacyjny TCUS

Utworzono dnia 18.09.2018, 14:30

Regulamin projektu TCUS

Utworzono dnia 18.09.2018, 14:29

Plakat ogólny TCUS

Utworzono dnia 18.09.2018, 14:28

Informacja o projekcie Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych

Utworzono dnia 11.07.2018, 15:04