Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Sprawozdania

Sprawozdania z działalności ośrodka

ZAŁĄCZNIKI:

								

Sprawozdanie z zakresu systemu pieczy zastępczej za 2018 rok.

Utworzono dnia 19.02.2019, 09:45

Sprawozdanie z programu wspierania rodzIny za 2018 rok.

Utworzono dnia 19.02.2019, 09:44

Sprawozdanie z realizacji miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2020 za okres I – XII 2018 rok

Utworzono dnia 19.02.2019, 09:42

Sprawozdanie z programu bezdomności 2016-2018 za I-XII 2018 rok.

Utworzono dnia 19.02.2019, 09:40

Sprawozdanie z lokalnego programu przeciwdziałania zjawisku bezdomności na terenie miasta Tomaszowa Maz. za 2018 rok.

Utworzono dnia 19.02.2019, 09:37

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim za rok 2017

Utworzono dnia 25.04.2018, 10:33

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok

Utworzono dnia 25.04.2018, 10:32

Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 za okres I-XII 2017r.

Utworzono dnia 24.04.2018, 13:42

Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 za okres I-XII 2017r.

Utworzono dnia 24.04.2018, 13:42

Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności i Łagodzenia Jej Skutków na lata 2016-2018 za 2017 rok

Utworzono dnia 24.04.2018, 13:43

Sprawozdanie z lokalnego programu przeciwdziałania zjawisku bezdomności na terenie miasta Tomaszowa Maz. za rok 2017

Utworzono dnia 24.04.2018, 13:42

Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji zadań z zakresu systemu pieczy zastępczej

Utworzono dnia 24.04.2018, 13:42

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim za rok 2016

Utworzono dnia 24.04.2018, 13:43

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim za rok 2014

Utworzono dnia 24.04.2018, 14:19

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim za rok 2013

Utworzono dnia 24.04.2018, 13:49

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim za rok 2012

Utworzono dnia 24.04.2018, 13:43