Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenie "Dobry Start"

Utworzono dnia 19.06.2018

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”(Dz. U. z 2018 r., poz. 1061) dotyczące wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł dla każdego uczącego się dziecka weszło w życie 1 czerwca 2018 r.

Pieniądze wypłacane będą w ramach programu „Dobry Start”. Zgodnie z rozporządzaniem świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu na rozpoczęcie roku szkolnego dla dzieci do ukończenia 18 roku życia lub 20 roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługuje nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Po raz pierwszy program ma objąć uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Przyznanie i wypłata świadczenia będą realizowane przez gminy, a w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej przez powiaty. Świadczenie będzie przyznawane m. in. na wniosek rodzica, opiekuna lub rodziny zastępczej.
Świadczenie nie będzie przysługiwało, gdy dziecko zostanie umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeśli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie, albo w pieczy zastępczej (w takim przypadku świadczenie „Dobry Start” będzie przysługiwało osobom sprawującym pieczę zastępczą). Jak również nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola oraz z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego tzw. „zerówka”.     Wnioski można składać od 1 lipca każdego roku drogą elektroniczną poprzez portal ministerialny Emp@tia (adres strony: empatia.mpips.gov.pl) oraz PUE ZUS e PUAP, a także bankowość elektroniczną, natomiast od 1 sierpnia będą przyjmowane wnioski składane drogą tradycyjną tj. papierową podczas osobistej wizyty w organie właściwym.               

Wnioski elektroniczne i papierowe będzie można składać do 30 listopada.                                                                                                                                          Prawidłowo wypełniony wniosek i kompletny złożony w miesiącach lipiec i sierpień, zostanie rozpatrzony i zrealizowany do końca września. Rozporządzenie przewiduje 2 miesięczny termin na ustalenie prawa i wypłaty przysługującego świadczenia, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. Świadczenie „Dobry Start” nie jest objęte koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.             
Przewiduje się, iż z nowego programu skorzysta ok. 8.000 dzieci. 300 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie to również nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności m. in. świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, stypendiów dla uczniów i studentów.

UWAGA !!!

Druki na świadczenie „Dobry Start” można pobierać ze strony internetowej:

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie