Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

23.07.2018 WARSZTATY Z DORADCĄ ZAWODOWYM „ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Z AUTOPREZENTACJĄ, CV”

Utworzono dnia 27.07.2018

W dniu 23.07.2018r. Klub Integracji Społecznej w ramach programu:
”Inicjowanie i wsparcie działań dla osób uzależnionych i ich bliskich w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej w ramach KIS” zorganizował warsztaty dla beneficjentów Ośrodka biorących udział w pracach społecznie użytecznych z doradcą zawodowym z PUP Panią Karoliną Dutkiewicz - Zając  pt.: „Rozmowa kwalifikacyjna z autoprezentacją, CV”. Uczestnikami prowadzonych zajęć były osoby biorące udział w pracach społecznie - użytecznych objęte pomocą MOPS. Celem spotkania było zwiększenie motywacji do aktywnego poszukiwania pracy, zwiększenie świadomości własnego potencjału zawodowego w tym predyspozycji zawodowych oraz zwiększenie umiejętności planowania własnego rozwoju zawodowego, rozwijanie umiejętności autoprezentacji poprzez właściwe napisanie CV, kształtowanie postawy samodzielności w poszukiwaniu zatrudnienia oraz poruszaniu się po rynku pracy.